BAR ROOM TART (for Mary Maguire)


Ah-khlah hahm braahoom-lahk hiss boo hahhah-kaak
belau'lah hoom herahah khlahee-hah hoom bra-heen
hoomphlaahk khareemph al'hahk-kahhoom hah-heemhlah
hiss boo belau'lah brahoom-lahk bar room tart!
11.IV.90

Popular Posts